Drukuj

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 marca 2017


Nasza młodzież może zapisać się u księdza Tomasza  do wzięcia udziału w Wielkopostnym  Czuwaniu Nocnym z piątku 24 na sobotę  25 marca w  szczecińskiej katedrze. 
Alumni i studenci Wydziału Teologicznego w Szczecinie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej wg wizji mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich. Zorganizowany wyjazd z naszej parafii będzie w sobotę 1 kwietnia o godz. 17.00 (powrót ok. godz. 23.00). Przewidziany koszt wyjazdu to 25.00 PLN. Zgłoszenia jak najszybciej u ks. Tomasza.

Piątkową drogę krzyżową rodzinną poprowadzą dzieci, a za dwa tygodnie Schola Confido ułatwi nam udział w Męce Chrystusowej przy pomocy pieśni wielkopostnych.

Ze względu na liturgiczne  pierwszeństwo niedzieli, jako pamiątki zmartwychwstania Chrystusa, najważniejszego wydarzenia dla naszej wiary, uroczystość św.  Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, przypadająca zwykle 19 marca, zostaje przesunięta w kalendarzu liturgicznym na poniedziałek 20 marca; Msze święte w poniedziałek, tj. jutro  będą o godz. 9.00, 12.00 i 17.30. Również w sobotę 25 marca, kiedy przypada Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego, spotkania liturgiczne będą o 9.0012.00 – ta  z intencją o błogosławieństwo Boże dla przyjmujących lub odnawiających duchową adopcję dziecka poczętego. SZCZĘŚĆ BOŻE!

ks.prob.Marian Jan WittliebOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

12 marca 2017

Modlitwą na cmentarzu pożegnaliśmy śp. Kazimierza Małkowskiego (l. 81, ul. Kolejowa).

Nasza młodzież jest zaproszona  do wzięcia udziału w Wielkopostnym  Czuwaniu Nocnym z 24 na 25 marca w  szczecińskiej katedrze. Zgłoszenia u ks. Tomasza.

Również w tym roku alumni i studenci Wydziału Teologicznego w Szczecinie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej wg wizji mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich. Zorganizowany wyjazd z naszej parafii będzie w sobotę 1 kwietnia o godz. 16.30 (powrót ok. godz. 23.00). Przewidziany koszt wyjazdu to 25.00 PLN. Zgłoszenia jak najszybciej u ks. Tomasza.

Niż demograficzny widoczny jest także przy naszym ołtarzuBrakuje przy nim ministrantów. Proponuję powrót do służby ołtarza byłym ministrantom i mężczyznom, którzy chętnie podejmą się tej zaszczytnej funkcji.  Zapraszam ich na decyzyjne spotkanie w sobotę 18 marca po Mszy św. wieczornej w kościele.

Raper, ksiądz Jacek Bartczak z Wrocławia ożywi od 29 marca rekolekcje szkolne,  a ćwiczenia wielkopostne dla dorosłych od 7 kwietnia z sakramentem pokuty w Niedzielę Palmową poprowadzi paulin, o. Marcin Ćwierz.  
Im i nam wszystkim na błogosławiony czas przemiany:

SZCZĘŚĆ BOŻE! ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszcz
Święty Piotr Apostoł (nie)oficjalnym patronem miasta Międzyzdroje
ks. Tomasz Tylutki


Kult świętych patronów w Kościele rzymskokatolickim polega na powierzeniu opieki określonemu świętemu nad poszczególnymi osobami, albo społecznościami. Przejawem tego kultu jest (według nauki Soboru Watykańskiego II) troska o gorliwość w miłości, przez którą szukamy dobra potrzebnego całej wspólnocie. Gorliwość ta znajduje swój wyraz nie tyle w mnożeniu zewnętrznych aktów czci, ile bardziej w nasileniu czynnej miłości, która pobudza ludzi do naśladowania życia świętych i do szukania pomocy w ich wstawiennictwie. Troska patronów sprawia, że doznajemy od Boga różnorakich łask za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, do którego oni nieustannie wstawiają się za podopiecznymi.

Idąc za przykładem wielu miast europejskich radni międzyzdrojscy 26 stycznia br. podczas XXIX Sesji Rady Miasta podjęli Uchwałę Nr XXIX/287/17 w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje. Projekt uchwały do Rady Miejskiej złożył proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach, ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb w imieniu mieszkańców oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Projekt jest inicjatywą obywatelską, pod którą zgodnie z § 27 ust. 1pkt. 6; ust. 2 i 3 Statutu Gminy Międzyzdroje podpisali się reprezentanci wszystkich ulic miasta. Propozycja ta związana jest także z przewidzianym świętowaniem 70-lecia powojennych praw miejskich w Międzyzdrojach. Propozycja spotkała się także z pozytywną opinią wielu turystów i wczasowiczów.

W uzasadnieniu projektu obywatelskiego czytamy, iż św. Piotr Apostoł od 1859 roku, kiedy zdecydowano o budowie kościoła w Międzyzdrojach został mianowany patronem wspólnoty Kościoła luterańsko-augsburskiego.. W okresie powojennym utworzono Parafię rzymskokatolicką powierzając ją nadal opiece św. Piotra Apostoła, pierwszego papieża, patrona ludzi morza i trudniących się rybołówstwem Międzyzdrojan (osada rybacka).

Postawienie świątyni i kult ku chwale Boga Najwyższego przez wstawiennictwo Księcia Apostołów, gromadziło i integrowało społeczność międzyzdrojską. Kształtowało także rozwój kultury duchowej (m.in. literaturę,  malarstwo, muzykę, rzeźbę i architekturę) i ekonomiczno-materialnej (dawna „komora celna”). W połączeniu z walorami przyrodniczymi i zdrowotnymi przyczyniało się do rozwoju Międzyzdrojów jako miejscowości uzdrowiskowej dla gości z całej Europy. Wystarczy przejrzeć listę przebywających tu znakomitości, choćby tylko kompozytor Feliks Nowowiejski, czy filmowiec Alfred Hitchcock.

Ze strony władzy świeckiej poparcie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w sprawie  duchowej opieki przed Bogiem jest dowodem dla żyjących tu wówczas przeważających luteranów, nie uznających przecież prymatu papieży, następców św. Piotra, na najwyższą  rangę  tego patronatu dla rodzącej się „Perły Bałtyku”. W powojennej, polskiej rzeczywistości, Międzyzdroje, mimo wielu prób przeciwnych, zwłaszcza ze strony rządów komunistycznych, zachowały swoją polską tożsamość i mentalną dumę z posiadania Patrona, pracującego własnymi rękami na chleb powszedni.

Sławie i korzyści miasta służyły i przynoszą korzyść również inicjatywy wierzących obywateli, są to m.in. cztery festiwale muzyczne: Musica Sacra z Bursztynową Aureolą św. Piotra Apostoła  w  ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego; publiczne prezentacje artystyczne dorobku Polsko-Niemieckiej Akademii Muzycznej In Terra Pax „na chórze i na scenie”; przyjmowanie aktorów i przedstawień w kościele w ramach kolejnych Festiwali Gwiazd; Międzyzdrojskie Czwartki Organowe, Festiwal Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego, Spotkania Artystyczne Seniorów (SAS), spotkania żołnierzy Ak i kombatantów,coroczne wspólnotowe kolędowanie w kościele –  jako propagowanie historycznej, polskiej kultury muzycznej. Międzyzdroje posiadają własną (jako gatunek muzyczny) „Missa Misdroyensis”, hejnał, hymn i fanfary dedykowane św. Piotrowi.

Można sądzić, że planowane uroczystości patronalne miasta i parafii przyniosą nam wiele duchowych i kulturalnych propozycji, z których na podkreślenie zasługuje  już zgłoszona w Urzędzie Miasta inicjatywa wykonania po raz pierwszy w Polsce kantaty koncertowej Karola Borsuka pt. „Quo vadis?” (kompozytora znanej już i wydanej, najpierw w postaci partytury „Mszy Międzyzdrojskiej”, a teraz wespół z innymi zebranymi dziełami na płycie CD pt.  „Międzyzdrojskie ‘Sacrum et Profanum’”)  dla uczczenia Roku Sienkiewiczowskiego.

Ustanowienie św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje wyrasta z przekonania, że jest ono godne i przygotowane do przyjęcia opieki tak wyjątkowego Patrona, aby należeć do wielkiej, światowej rodziny miast o określonej duchowości. To, jeszcze jakby sanktuarium na Pomorzu Zachodnim, posiadające trojakie pamiątki w specjalnym relikwiarzu „piotrowym”, gotowym do poświęcenia, niech zasłuży na przyjęcie w przyszłości relikwii pierwszej z Międzyzdrojów osoby kanonizowanej, dla której już zostało zarezerwowane specjalne miejsce pośród innych świętych i błogosławionych.

 

Kolejnym etapem procedury ustanowienia patrona nad miastem jest przekazanie Uchwały do biskupa miejsca. Ten, po zaaprobowaniu wspólnego pragnienia wiernych i władz świeckich, przesyła prośbę o zatwierdzenie jego decyzji do Stolicy Apostolskiej (Kongregacja ds.  Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), zgodnie z obowiązującymi normami o ustanowieniu patronów, zawartymi w instrukcji „O zatwierdzeniu kalendarzy partykularnych i własnych formularzy mszalnych” nr 30. Następnie Kongregacja na mocy prawa udzielonego jej przez Ojca Świętego Franciszka, po rozważeniu przedstawionych argumentów, sprawdza ich zgodność z wymogami prawa. Jako uroczystość patronalną miasto przyjęło dzień 29 czerwca – liturgiczne wspomnienie św. Piotra Apostoła. Sądzę, że społeczność międzyzdrojska chętnie przywita wszystkich Gości.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 marca 2017

Wśród ostatnio zmarłych są śp.: Izydor Julian Szczepkowski (l. 62, ul. Mieszka I), Teresa Malińska (l. 64, ul. Niepodległości),  Józef Wróbel (l. 97, ul.. Niepodległości),  Bronisław Mirowski (l.  88, ul. Gryfa Pomorskiego).

Rodzinne nabożeństwo drogi krzyżowej w każdy piątek dokoła kościoła zaczynamy o godz. 16.45, a śpiew Gorzkich Żalów  w niedziele o 16.45.

We wtorek we Mszy św. wieczornej jest kolejne spotkanie rodziców i  dzieci I-komunijnych.

W każdą niedzielę w okresie Wielkiego Postu po Mszy świętej w południe będzie wystawiany do indywidualnej adoracji Najświętszy Sakrament.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszcz


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26 lutego 2017

Pożegnaliśmy śp. Jerzego Parnickiego (l. 61, ul. Światowida) i  śp. Helenę Grzywacz (l. 94. ul. Józefa Gintera).

Od tej niedzieli akcentem szczególnym w polskiej modlitwie jest intencja o trzeźwość Polaków. Kulminacją tej modlitwy będzie Środa Popielcowa 
1 marca
z Mszami o godz. 9.00, 12.0017.30 i 19.00.  
Po Mszy św. o godz. 12.00 można przy pomniku na placu kościelnym postawić zapalone znicze pamięci o żołnierzach niezłomnych.

I tak zaczynamy Wielki Post z nabożeństwem drogi krzyżowej w każdy piątek dokoła kościoła o godz. 16.45 i „Gorzkimi Żalami”  w niedziele o 16.45.

Od następnej niedzieli (tj. 5  marca) po Mszy św. 
w południe będzie wystawiany do adoracji Najświętszy Sakrament.  Również w pierwszy czwartek marca adoracja eucharystyczna po Mszy św. wieczornej trwać będzie do godz. 20.00.

Spowiedź I-piątkowa będzie od godz. 16.00 
do czasu rozpoczęcia drogi krzyżowej i po Mszy wieczornej do godz. 19.00.

W sobotę 4 marca przed południem ks. Tomasz odwiedzi obłożnie chorych międzyzdrojan.

Tegoroczne rekolekcje szkolne będą od 29 do 31 marca., a z udziałem  dorosłych od 7 do 9 kwietnia.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszcz


OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

19 lutego 2017

Przyniesione do świątyni ubiegłoroczne poświęcone palmy zostaną spalone, a popiół z nich posłuży do posypania głów w Środę Popielcową 1 marca br.


Święty Piotr Apostoł, Patron naszej parafii i miasta, niech ma w opiece wszystkich, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Są wśród nich także nasi policjanci.

W duchu współodpowiedzialności za dobro w naszym środowisku, powinniśmy znać sposób kontaktowania się z naszym policjantem dzielnicowym.


Terminy rekolekcji wielkopostnych w Międzyzdrojach są następujące: szkolne  od 29 do 31 marca, parafialne: od 7 do 9 kwietnia.


Na możliwość ustawicznego powracania do dobra, wszystkim – międzyzdrojanom i Gościom:

SZCZĘŚĆ BOŻE! ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 lutego 2017

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w obchodach uroczystości 50. lecia Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Odbędą się one 18 lutego, w sobotę w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, w godz. od 10.00 do 14.00. Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga rozpocznie się o godz. 11.00.


We wtorek 14 lutego w liturgii Kościoła przeżywamy święto św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy, gdzie modlimy się za narody słowiańskie. Jest to także dzień wspomnienia św. Walentego, tzw. Walentynki. Trwa wtedy tzw. Tydzień Małżeński, w tym roku pod hasłem „zadbać o miłość”.


Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje wyjazdowe w czasie ferii dla młodzieży do Myśliborza w dniach 20-22 lutego. Zapisy i informacje w zakrystii.


Jest już nowa jakość dźwięku i obrazu oglądania Mszy św. on-line z naszego kościoła poprzez naszą stronę internetową parafii lub stronę www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl zakładka "Msze św. na żywo". Dodatkowo są one przekierowywane na portal youtube, więc można je także oglądać przez telefon – smartfon. Transmisja Full HD na żywo z kościoła realizowana jest głównie dla osób chorych, starszych oraz mieszkańców, którzy wyjechali zagranicę. Przekaz na żywo można cofać o 2h. Dziękujemy pomysłodawcom i operatorom tego dzieła.


Można już przynosić do spalenia zeszłoroczne lub starsze palmy z Niedzieli Palmowej. Ich popiół posłuży do tegorocznego posypania głów na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Są jeszcze wolne intencje Mszy Św. na bieżący tydzień.

Polecamy do czytania prasę katolicką - tygodnik NIEDZIELA.


Bóg zapłać za wspólną modlitwę i ofiary. Wszystkim naszym Parafianom i międzyzdrojanom oraz Gościom, przybyłym na odpoczynek:   Szczęść Boże!

ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszczOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 lutego 2017


Pożegnaliśmy śp. Józefę Kuchciak (l. 96,  ul. Polna).

Zapraszamy w sobotę 11 lutego we wspomnienie MB z Lourdes na Międzynarodowy Dzień Chorego z udzielaniem sakramentu chorych o godz. 9.00 i 12.00.

W tym tygodniu we wtorek na godz.17.30 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną dzieci wraz z rodzicami przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św. W czwartek na godz.17.30 zapraszamy młodzież klas II i III gimnazjum przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Międzynarodowy Dom Kultury zaprasza na Multimedialną Wystawę„Chrzest 966. U źródeł Polski”, przybliżającą początki państwa i chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Wystawę można oglądać od środy 8 lutego do 6 marca.

Można już przynosić do spalenia zeszłoroczne lub starsze palmy z Niedzieli Palmowej. Ich popiół posłuży do tegorocznego posypania głów na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Polecamy do czytania prasę katolicką. Jest nowy numer czasopisma LIST oraz BIBLIA – krok po kroku. W tygodnikuNIEDZIELA relacja z „Międzyzdrojskich Herodów” i Przeglądu Misteriów Bożonarodzeniowych w Kamieniu Pom. oraz o alumnach-żołnierzach (ks.proboszcz)

Wszystkim naszym międzyzdrojanom i Gościom, przybyłym na odpoczynek:   Szczęść Boże!

ks.  Marian Jan Wittlieb, proboszcz