Drukuj
Międzyzdroje, 11 listopad 2017
Jeszcze nie setna
Każda rocznica zwraca uwagę nie tylko na to, co wydarzyło się w przeszłości, ale wybiega swoim orędziem w przyszłość.
Dzisiejsza rocznica biało-czerwona,
tj. w przeszłości srebrno-karmazynowa,
czy też jako biel spojona z cynobrem,
w świetle wydarzonych przeszło-przyszłych smutków i radości,
może być nazwana „setna bez jednego”.
Niesplamiona zdradą, bowiem przez lat dziewięćdziesiąt dziewięć „nie szła za radą bezbożnych”, bo Bóg jest!
>W miłowaniu „wolności waszej i naszej” upodobanie ma, gdyż od niej zależą „Prawo i Prorocy” – historia Honoru ludzi gotowych bronić Armią Kraju Ojczyzny pod polskimi sztandarami.
Bóg, Honor, Ojczyzna:
Rocznica biało-czerwona,
Srebrno-karmazynowa,
biel niepodległości czerwienią cynobru podkreślona.
Oczekiwana setna!
Więc modlitwa niech dotrwa w świątyniach bez liku, w których zwyczajnie mówi się „Bóg, Honor, Ojczyzna” od „gór szczytów do Bałtyku”,
i niech pomieszczą wszystkich nas! Amen!
---
Międzyzdroje, 24 sierpnia 2017

Pochválen buď Ježíš Kristus!
[Na věky věků. Amen.]
Dobrý večer!

Prawie miesiąc mija już:
Usłyszymy czwarty tusz
Dla międzyzdrojskich organów
Kulturalnych fanów
Zasłuchanych
W Michala czeskiego Novenki
Rozważania
Ku pożytkowi ludzi
I na uwielbienie Pana.

Jesme velmi vděční,
Maestro Novenko!
S Bohem! [WiT]

 

 

Słaby Bóg


– prognoza pogody na wyjście z wizytą

Przyjdź!
Czemu zwątpiłeś, małej wiary?
No właśnie, bo jestem małej wiary i dlatego lękam się Boga „cichego i łagodnego” (jak powiew wiatru), który jest blisko mnie…
A i tak Jego oskarżam o to, że to On „oddalił się” właśnie ode mnie.
A to ja, uważając Go za „Słabeusza”, porzucam Go… Ze słabymi nie warto trzymać.

/…/

Czy wiem, ile mam kilo/metrów od mojego mieszkania do kościoła – Jego Domu?
Sprawdzę, dlaczego „choruję” tylko w niedziele i święta?! WiT

 

Uświęcenie czasu żałoby: ZWYCZAJ POMORSKI

„Jeśli pozwolimy, aby wspierała nas wiara,
to doświadczenie żałoby może zrodzić solidarność więzi rodzinnych (…).”
papież Franciszek, audiencja środowa 17 czerwca 2015

Wiele lat temu do mnie, proboszcza w nadzatocznej żeglarskiej Trzebieży, podeszła Kaszubka (gdzież ich nie ma!) z zapytaniem, czy przyjąłbym do odprawienia intencje mszalne według zwyczaju na Kaszubach. Nie znałem tego zwyczaju, chociaż od najdawniejszych czasów połowa mojego rodowodu ma korzenie kaszubskie. Ja sam ten zwyczaj opatrzyłem określeniem „zwyczaj pomorski”, chociaż –  być może – znany był pod inną nazwą. Babcia Anna (ur. 1899) z pomieczyńskich Adamczyków Potrykusowa – która w młodości jako pomocnica gospodyni zdobywała ogładę w rodzimej kulturze w najznakomitszym domu plebanijnym w Przodkowie i dlatego obeznana była ze zwyczajami religijnymi Kaszubów – potwierdziła zasadność tej prośby, dorzucając: Żałoba po najbliższych zmarłych u nas trwa jeden rok, a po matce jeden rok i sześć tygodni. Umiera matka – więzy rodzinne ulegają „zwiotczeniu”. Kult maryjny, jakby swoisty feminizm, promieniuje na Kaszubach do dzisiaj.

Do dzisiaj pamiętam tez śpiewny sposób przeżywania modlitwy różańcowej w języku kaszubskim (na jednym tonie) po Mszy świętej w Chocielewku, wtedy w kościele filialnym w lęborskiej parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej, prowadzonej przez nieodżałowanej pamięci ks. kanonika Jana Grabowskiego (w tym czasie: Mariana Gryszla – z ciekawą historią życia), dokąd jeździłem jako młodociany organista. Przy okazji pozdrawiam mojego następcę Mirka Kwidzyńskiego i ofiaruję modlitwę za śp. pana Wrońskiego, rozpoczynającego śpiewy w czasie nabożeństw.

Mądrość i zapobiegliwość kaszubskich duchownych była nadzwyczajna. Dla wielu biednych rodzin na kaszubskich piaskach kościelny zwyczaj odprawiania Mszy gregoriańskich (30 intencji po jednej każdego dnia „bez przerwy”) był często niedostępny. Proponowano więc sposób uświęcenia czasu żałoby przez okres jej trwania sprawowaniem jednej Mszy świętej miesięcznie w terminach około zgonu lub pogrzebu osoby zmarłej. Modlitwę rozpoczynała tzw. miesięcznica, a kończyła Msza w pierwszą rocznicę, kiedy pleban ogłaszał ustanie zewnętrznej żałoby. W tym czasie rodzina „trzymała się razem”. Jej członkowie, bliscy i inni krewni dzielili solidarnie między sobą comiesięczną mszalną ofiarę. Nie wolno było kłócić się z powodu ustaleń spadkowych. W ten sposób dorosłe osoby wielodzietnej rodziny spotykały się na modlitwie, dzieląc się też nowościami z codziennego życia. Przypomina to np. wielkopolski zwyczaj zamawiania Mszy żałobnej w swoich parafiach przez krewnych nieboszczyka:

od wujka Władka, od cioci Mani, itp. Od tamtej pory w parafiach, które prowadziłem nie ma tzw. intencji „za królów”, a inne nie żałobne intencje należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem.

 

Z nadmorskich Międzyzdrojów
(przedtem w Chojnie, Marcellinie, Palau, Stegaurach,
Reichsmanndorfie, Hoechstadt an der Aisch, Szczecinie,Trzebieży)
i rodzinnie z Nowej Wsi Lęborskiej: ks. Marian Jan Wittlieb

 


Refleksja duchowaNie tylko osobista refleksja
z okazji 35., a 25. w Międzyzdrojach Zjazdu Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej zebranych na modlitwie w Międzyzdrojach o Boże błogosławieństwo dla Żyjących i ich rodzin,
oraz o radość życia wiecznego dla poległych i zmarłych Żołnierzy;
4 października 2016 r. o godz. 10.00 w dniu św. Franciszka z Asyżu, Biedaczyny.
Czyni  ją w obecności zacnych Gości
– duchownych (delegata metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. prof.  abpa Andrzeja Dzięgi:
ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka, ks. profesora  Jana Bagińskiego, wykładowcy  z Paradyża),
–   Gości świeckich, z reprezentantami odpowiednich władz różnych stopni,
- Gości  z Polski i spoza niej
i w obecności  szlachetnych międzyzdrojan –
proboszcz u św. Piotra Apostoła w Perle Bałtyku
ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb,
kanonik Szczecińskiej Kapituły Katedralnej  i Cesarskiej Kapituły w Bambergu,
podając te dane  z pokorą
z racji najwyższego szacunku, należnego od zawsze Ludziom Kresów  Ojczyzny naszej.
Żołnierze, zwłaszcza „Niezłomni i Wyklęci”,  Armii Krajowej!
Starsi i Młodsi  Idealiści  słów:  „Bóg, Honor, Ojczyzna”!
Obecni tu , trwający w polskiej racji stanu!
Już jako dziecko  (wraz ze starszym bratem) płakałem z Waszego powodu.
W domu, w którym zamiast krzyża na ścianie głównego pokoju, jedynego oglądanego przez zwłaszcza nieproszonych gości, wisiał fałszywy dyplom „żołnierzowi demokracji”, zapobiegliwie „postarany” dla swoich żołnierzy przez ich AK-owskiego dowódcę – słuchaliśmy zwycięskich opowieści niesłychanych, a teraz „wziętych w niewolę” bezwzględnego milczenia… I płakaliśmy oczami zielonymi i niebieskimi, choć przecież wiedzieliśmy, że w pobliskim młynie na przetrwanie zatrudniano tych ojcowych opowieści bohaterów. A w Wielkim Poście w kościele chciało się płakać łzami jak nuty śpiewane Jezusowi: „Pozwól mi Twe męki śpiewać i z czułością ubolewać”, myśląc, że Jezus z pewnością
też należałby do AK…
Kochane „Jezusy”! Zbawiający Polskę „Chrystusowie”,
a jeszcze dzisiaj przezywani  (niby żartem) głupkowato i pogardliwie imionami ptactwa… Czyżby Orzeł Biały był podobny do…  ?  Nie kończę.
Więc tak  jak przy opowieściach więźnia KL Sachsenhausen, podobnie dzisiaj, ale już nie okraszając  refleksji  łzami – pytam: Jak stało się to możliwe, iż szlachetnie piękne imię Armii Krajowej zostało przekształcone w mentalności wielu Polaków „na nienawiść”? Nie słyszeli, jak wrogowie tylko mówili: „Polscy bandyci!”, a tu –  podczas pielgrzymki szczecińskiej Służby Zdrowia pod koniec lat 70. przez Wilno
do Katynia, przewodnik po polsku objaśniał: „Tu walczyli polscy bandyci”. …
Tak długo byliście „podziemni”, do 1981 roku. Międzyzdrojanie odważnie przyjęli Was na modlitwie przed 25 laty. Przez ostatnie 18 lat nie widziałem
w Was zgorzknienia. A zdarzało się w tajemnicy międzyzdrojskiej spowiedzi
z zewnątrz, iż dotarła stamtąd wieść: „ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić. I wielbili Boga z jego powodu” (zob.  Ga 1,24).
Kochani Żołnierze! To też jest Wasze zwycięstwo. To też jest Wasze przebóstwianie świata. Teraz, kiedy Wy, Ziarna tamtego wojennego zasiewu obumieracie, niosę Wam pociechę:  plon obfity z Waszego wzrastania zbiorą przyszłe pokolenia Polaków, dla których ofiarowaliście w wojnie i po wojnie Wasze życie!
Zaszczytem będzie dla nas, zwłaszcza dla społeczności ludzi wierzących,
móc zaliczyć Was do zasłużonych „duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”. Pokornie prosimy o zgodę.
Szczęść Boże Wam w drodze życia do i dla nieba i w niebie!

---

W Uroczystość  Trójcy Przenajświętszej
ja,   człowiek ochrzczony,  proboszcz,
przed  swoimi parafianami w Między- zdrojach (w dniu swoich 70. urodzin)  wyznaję, że:
W  Boga – Ojca,
wszechmocnego Stworzyciela: wierzę.
W Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela: wierzę.
W Ducha Świętego Uświęciciela: wierzę.
Bóg jest Ojcem, więc nie wziąłem się znikąd.
Bóg jest Synem, więc  jestem człowiekiem
o jakości z  „najwyższej półki” umiłowania.
Bóg jest Duchem, więc  pocieszająco uświęca mnie.

NB.  Ciekawe, czy umieszczą mnie kiedyś
w jakimś relikwiarzu?

---

Modlitwa pod krzyżem katyńskim

na cmentarzu w Międzyzdrojach
8 kwietnia 2016 r.
kapłan:
Módlmy się!
Schola Confido:
Kyrie, eleison! Hospody, pomiłuj! Panie, zmiłuj się!
na podkładzie muzycznym ww. melodii
kapłan:
Kyrie, eleison! Hospody, pomiłuj! Panie,
zmiłuj się nad duszami tak okrutnie pomordowanych
za obronę Ojczyzny Polaków różnych wyznań,
czego dowodem jest między innymi Katyń
z bezgrobnymi dołami zakłamywanej prawdy
– aby Twój pokój był w Królestwie Twoim!
Schola Confido:
Kyrie, eleison! Hospody, pomiłuj! Panie, zmiłuj się!
na podkładzie muzycznym ww.melodii
kapłan:
Kyrie, eleison! Hospody, pomiłuj! Panie,
zmiłuj się nad mordercami,
wyznaczonymi nienawistnym rozkazem do zabijania
za obronę Ojczyzny Polaków różnych wyznań,
aby i oni mogli usłyszeć Twoje:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzieli, co czynili”
– aby Twój pokój był w Królestwie Twoim!
Schola Confido:
Kyrie, eleison! Hospody, pomiłuj! Panie, zmiłuj się!
wg mel. Stefana Stuligrosza, refren:
Nie lękaj się! Nie lękaj się! Bóg w miłosierdzie bogaty jest! 2x
kapłan (w ciszy):
Amen.
---

ks. Marian Jan Wittlieb
17 sierpnia 2015
w kościele pw. św. Piotra Apostoła na Królewskim Wzniesieniu
na 17. Mityng Lekkoatletyczny
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego
w Międzyzdrojach

Sportowcy
ćwiczą się
w osiąganiu celu: zwycięstwa.
Ich sukcesy napawają dumą
np. współrodaków. (?).
Wierzący
ćwiczą się
w osiąganiu celu: zbawienia.
Ich sukcesy napawają dumą
np. współwierzących.
(Czy) Wzorem dumnym
dla ludzi,
np. wierzących,
mogą być sportowcy. (?)
(Czy) Wzorem dumnym
dla ludzi,
np. sportowców,
mogą być wierzący. (?)
Liczy się pamięć o ich zwycięstwach.
---

W jadalniach Kolegium Polskiego w Rzymie obecność Karola Wojtyły
(1972-1977) zapamiętał ks. Marian Jan Wittlieb

„ … i jak tam?” Przechodząc pytał, podając prawicę,
równie mańkutom, każdemu z zebranych w sali biesiadnej
przygotowanej na świętą komunię obecności.
Ciebie pytając – nie wypadało dać lichej odpowiedzi. (Ufał człowiekowi,
nie raz miał upokorzenia z obsadzeń) – już patrzył w oczy następnemu,
a ten przygotowywał odpowiednią dziękując za zapytanie.
Nie onieśmielał sutanną. „Ciekawie czytasz”.  Na Uczcie w Liturgii.
Pamiętał w zakrystii po koncelebrze. Ocena Aktora tylko, czy wzruszenie Człowieka ze słów modlitwy Kościoła?
Karol Wojtyła po ważnych świata przyjęciach jadł z nami polskie i niebiosów  jadło nie reagując na głośne, bez szacunku dlań, siorbanie (niektórych),
a przecież dzieci Bożych.
I dziwić mogło, że taki uczony, a prosty serdecznie, kardynał być mógł! Bezsprzecznie godności są sprzymierzeńcami świętości, która
"dobrem wylanym" na bliźnich zafascynowanych jest.

---

Każdy kapłan
podobnie u świętego Piotra
przypomina w adwencie
o radości pewnej i oczekiwanej.
Każdy kapłan
podobnie u świętego Piotra
przypomina w adwencie
o gotowości do złożenia życzeń radości.
Każdy kapłan
podobnie u świętego Piotra
przypomina w adwencie
Niech „radość ludzi wszędzie słynie”
z narodzenia Pana.

---

[brakorób]

na znaku pytania z Ewangelii
św. Jana: Czy kochasz mnie?
(J 1, 6-8.19-28)
rozważa ks. Marian Jan Wittlieb
Sam o sobie
Sądzisz,
Że wiesz,
Kim jesteś?
- do końca.
Sądzisz, że jesteś Człowiekiem.
A przecież słyszysz nadziei skargę:
Bądź człowiekiem!
Sądzisz – należysz
do wiernych.
A przecież jak w psim zaprzęgu słyszysz:
Nawracaj się!
Sądzisz, że działasz
i spełniasz z miłości.
A przecież doświadczasz ich wątpienia:
Czy kochasz mnie?
Sam o sobie
Kim jesteś?
Nie dowiesz się
Bez wiary
W przebaczenie braków
- do końca.

---

„Daj mi pić!” (J 4, 7)

Żyli. Jak pies z kotem. Żydzi i Samarytanie.
On był Żydem. Ona Samarytanką.
To jedno spotkanie odwróciło całe jej życie.
Jej uprzejmość stała się źródłem kultury dla pobratymców.
Zaprosili Go do siebie: znienawidzeni i nienawidzący.
Każde spotkanie może być cudem przemieniającym.
Nie ma spotkań przypadkowych. Wszystko jest celowe.
Boskim zamierzeniem jest wszystkich przecudowić.
W Międzyzdrojach: ks. Marian Jan Wittlieb

---

Ikony stacyj drogi krzyżowej

dla kościoła w Międzyzdrojach napisał artysta malarz mgr Stanisław Kokolus (Szczecin). Ufundowane przez parafian, zostały poświęcone w Kaplicy Pojednania w przeddzień dnia Podwyższenia Krzyża św. – 13 września 2008 r. Rozmyślania do poszczególnych stacyj przemodlił i napisał ks. Marian Jan Wittlieb.

Stacja 1. Jezus na liście wskazany.
Ciekawe, ile list zawierałoby moje imię z powodu przyjętego chrztu świętego? Czy choćby na jednej byłbym niewinny?
Jezus na wszystkich jest niewinny, a i tak za moje zawstydzenie Jego oskarżam.

Stacja 2. Wspólnota – święta Komunia.
Wielu krzyż bierze jako męża, jako żonę, jako dzieci. Niektórzy świętują jubileusze srebrne, złote rodzinnego dźwigania krzyża. Skąd czerpią siłę?

Stacja 3. Pierwszy upadek.
Pierwsze lanie dostałem od Mamy. Szybko pojąłem, że to pielęgnowane przez Nią ciało nie zawsze ułatwia miłowanie się. Bolało. Przemyśliwałem, jak oszukańczo unikać kary. Od pierwszej spowiedzi całuję Jej dłoń, bo Ją bolała.

Stacja 4. Matka boleściwa.
Jeśli już musisz komuś na dzieci się poskarżyć, to rozmawiaj o nich z Bogiem. Zapytaj, czy udał Mu się Syn? Powiedz, że starałaś się, aby twoje dzieci dobrze znały się z Jezusem. Tak właśnie powiedz!

Stacja 5. Szymon popychadło
W nim jakbym siebie widział. Mówią: No, idź! Pomóż!. A ja nawet nie wiem, komu. Boję się być dobry z własnej woli. Ciągle mnie przymuszają.

Stacja 6. Weronika
Ocaliła piękno. Założyła chustę na głowę i oplotła nią serce. A wielu piękno Jezusowej Twarzy tylko oplotkowuje.

Stacja 7. Drugi upadek w lenistwo itp.
Przyrzekam, że się nawrócę, a się wykręcam: Za chwilę. A każdy czas jest jak dzień dobry. Żałować sobie dobra?! Jak długo chcę je opóźniać?

Stacja 8. Kobiety jak malowanie.
Malować się to nic złego. Jest nadzieją, że wiele można poprawić. Żeby to malowanie się mogło równie umalować duszę. … .

Stacja 9. Trzeci upadek
Niech już tak będzie! Takie to czasy! – mówię. Sobie mówię: Dźwigaj się do tego, co cenisz, bo jak dalej będziesz leżał, to jeszcze ci kto butem ostatnie zęby wytłucze!

Stacja 10. Moda na szybki bezwstyd – obnażenie.
Mody dzisiaj tak nas ubierają, abyśmy pozostali nieubrani. Jezusa rozebrali, by się naigrawając sycić się nieumiarkowanie nagością. Nas obnażają, aby…

Stacja 11. Przybicie do krzyża.
Kiedy chcę komuś zaszkodzić, nie jestem leniwy. Ochotnie znajduję gwóźdź, młotek… Taszczyć to wszystko nie jest za ciężko: Ja mu pokażę!

Stacja 12. Śmierć.
Skąd się wziął mój strach przed śmiertelnym zaśnięciem? Matka- Ojciec, tyle razy mnie do snu układali. A teraz najczęściej Ich już nie ma i Bóg, miłosiernie wpatrzony w ich błaganie, posyła mi Śmierć.

Stacja 13. Zdjęcie z krzyża.
Martwy Baranek przy współczuciu Nikodema i położony na rękach Maryi – jak zaproszenie do przyjęcia Boga, przychodzącego do nas poprzez cierpienia i ból najbliższych.

Stacja 14. Grób.
W Perle Bałtyku jest kamień wspominający Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów. Przyszłość potomnych jest budowana na moim zaangażowaniu w ideały. Niech się ich uczą ode mnie!

Stacja 15. Zmartwychwstanie.
Bóg nas powoła do siebie. Pamiętam! Do siebie!

---

28 kwietnia 2015  w liturgii wspomina się, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami.
W niektórych współczesnych dokumentach wymaga się określenia swojej tożsamości wyznaniowej. Bardzo lubię to żądanie. Przynajmniej mogę się podpisać, że jestem katolikiem. Sądzę bowiem, że na podstawie mojego postępowania, nie byłoby to tak oczywiste.

ks. Marian Jan Wittlieb

---