Słowo pasterskie
Drukuj
SŁOWO PASTERSKIE
Część druga – na II niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca 2017 r.
Więcej…
 
Drukuj

SŁOWO PASTERSKIE na Niedzielę zwykłą
22 stycznia 2012 roku
(Jan 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-15)

Więcej…
 
Więcej artykułów…